HOME PAGEHOME PAGEHOME PAGEENGLISHSLOVENSKYČESKY
 
Středa 17.04.2024
DFS PÚČIK
Dětský FS PÚČIK
Kde nás najdete
Historie souboru
Repertoár souboru
Kalendář akcí
Aktuality a zprávy
Fotogalerie
KONTAKTY
Napište námFOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ PŘÁTEL FOLKLORU

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska

Postupné vydávání dalších dílů videoencyklopedie
VHS - 1 hod. 54 min. (1994) Doprovodná publikace: Hannah Laudová - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1994), publikace 130s. Párové figurální tance - mající více pohybových tanečních motivů různého druhu, spojených do určité formy tance. Kolové tance - párové tance, založené na jednom typizovaném kroku, neustále opakovaném (typ polky, valčíku...). Točivé (vířivé) - párové tance jejichž integrální součástí je točení na jednom místě. Kolo - název používaný pro tance s uzavřenou kruhovou formou, za účasti více osob i obojího pohlaví.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Chodsko
B. Klatovsko
C. Plzeňsko - jižní část
D. Plzeňsko - západní oblast I. (Stříbrsko)
E. Plzeňsko - západní oblast II. (Nýřansko)
F. Plzeňsko - severní oblast (Plasko a Kralovicko)
G. Chebsko, Plánsko, Mariánskolázeňsko a Karlovarsko
VHS - 2 hod. 51 min. (1994) Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ - ke stejnojmenné videokazetě (1994), publikace 110s. Na videokazetě jsou v tancích zachyceny všechny podoblasti Valašska. Při výběru tanců byla kladena především váha na tance točivé, které patří k nejstarším párovým tancům na Valašsku. Většinu ostatních tanců tvoří tzv. tance figurální, tančené na jedinou taneční píseň, s pevnou vazbou jednotlivých tanečních figur na hudební motivy písně.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Severní Valašsko
B. Střední Valašsko
C. Jižní Valašsko
D. Valašský odzemek a obuškový
Přepis z VHS na DVD - 2 hod. 20 min. (1996)
Doprovodná publikace
Zdenka jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1996), publikace 218s.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Moravské Kopanice - O tancích z Moravských Kopanic, Březové u Uherského Brodu, Strání a Květné
B. Horňácko - O tancích z Horňácka
C. Luhačovické Zálesí - O tancích z Luhačovického Zálesí
VHS - 2 hod. 55 min. (1996)
Doprovodná publikace
Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1996), publikace 234s.
Obsah - hlavní kapitoly:
D. Uherskobrodsko - O tancích z Uherskobrodska
E. Uherskohradišsko s Napajedelskem a Uherskoostrožskem - O tancích z Uherskohradišťska s Napajedelskem, Bílovickem a Uherskoostrožskem
F. Veselsko s Moravskopíseckem a Bzeneckem - O tancích z Veselska s Moravskopíseckem a Bzeneckem
G. Strážnicko - O tancích ze Strážnicka
H. Kyjovsko - O tancích z Kyjovska
VHS - 1 hod. 30 min. (1996)
Doprovodná publikace
Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1996), publikace 111s.
Obsah - hlavní kapitoly:
I. Hanácké Slovácko - O hanácko-slováckých tancích
J. Podluží a tance Moravských Chorvatů
O tancích na Podluží
O tancích Moravských Chorvatů
VHS - 1 hod. 37 min. (1995)
Doprovodná publikace: Hannah Laudová - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1997)publikace 158s.
Do této série audiovizuální dokumentace českých lidových tanců byly zařazeny ukázky taneční tradice z nejrůznějších oblastí historicky vymezených jihočeských krajů, v jejichž dobovém rámci se ustálila osobitá forma zdejších lidových tanců.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Prácheňsko
B. Milevsko
C. Táborsko
D. Blata
E. Doudlebsko
F. Českokrumlovsko
DVD - 2 hod. 46 min. (1996)
Zdenka jelínková, Lenka Eliašová, Ludmila Fizková, Eliška Krejčiříková, Věra Šejvlová, Věra Šimková - POPISY TANCŮ ke stejné videokazetě (1996), publikace 192s.
Obsah - hlavní kapitoly:
Lidový tanec na Lašsku
A. Valašsko - lašské pomezí
B. Horské Lašsko
C. Nížinné Lašsko
D. Štrambersko
E. Lašský skok
Z vydavatelské činnosti NÚLK
VHS, DVD - 2 hod. 39 min. (1997)
Doprovodná publikace: Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné kazetě (1997), publikace 217s.
Pojem Brněnsko se vztahuje především na nejbližší okolí Brna. Někdy se však hovoří i o "širším" Brněnsku, které pak představuje širší prstencovitě rozložené území, sahající ne severovýchod až po okraje Drahánské vysočiny, dále k Vyškovu, Slavkovu u Brna, na jih ke Kloboukám u Brna a západně k Rosicím, Oslavanům a Ivančicím.
Brněnsko užší i širší tvoří z hlediska lidového kroje, ale také co do písní a tanců, hudby a zvyků zcela osobitou oblast, která pro množství "hanakismů" bývá nazývána i krajem brněnských hanáků.
Obsah - hlavní kapitoly:
Lidový tanec v Brně a na Brněnsku
A. Brněnská předměstí
B. Širší Brněnsko
Z vydavatelské činnosti NÚLK
DVD - 3 hod. 3 min. (1997)
Doprovodná publikace:
Zdenka jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1997), publikace 214s
Haná - význačná národopisná oblast s bohatou lidovou kulturou starobylých rysů a s neméně bohatým a významným písňovým, hudebním a tanečním folklorem a zvykoslovím. Z jejího středu se v minulosti šířily kulturní proudy, které zasahovaly zvláště v hudbě a tanci i oblasti okolní (Brněnsko, oblast Hanáckých Slováků, Horácko, částečně i Valašsko). Ovlivňovaly nejen lidový hudební a taneční projev, ale pronikaly i do hudby umělé. V určitém období - konec 16. a v 17. - 18. století - ovlivňovaly dokonce i hudební cítění a vkus vzdělané společnosti a kulturní život vyšších kruhů. Četné doklady o tom jsou v zámeckých, muzejních aj. sbírkách a archivech.
Nejstarším a nejtypičtějším hanáckým tancem je podnes známá c ó f a v á.
Obsah - hlavní kapitoly:
Lidový tanec na Hané
A. Střední Haná (Tovačovsko, Prostějovsko, část Přerovska)
B. Jižní Haná (Kojetínsko, Kroměřížsko, Vyškovsko)
C. Severní Haná (Zábřežsko, Litovelsko, Náměšťsko, Šumpersko)
Z vydavatelské činnosti NÚLK
VHS - 2 hod. 44 min. (1997)
Doprovodná publikace:
Zdenka Jelínková, Anna Buroňová s použitím popisů Svatavy Bohušové, Boleslava Slováčka - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné kazetě (1997), publikace 188s.
Obsah - hlavní kapitoly:
A. Goralská oblast
B. Moravsko-slezské pomezí
C. Třinecko
D. Těšínsko (užší)
E. Orlovsko (širší Těšínsko)
F. Bohumínsko (širší Těšínsko)
G. Klimkovsko, Opavsko a Hlučínsko
Z vydavatelské činnosti NÚLK
VHS - 2 hod. 20 min. (1997)
Doprovodná publikace:
Zdenka Jelínková - POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1997), publikace 165s.
Obsah - hlavní kapitoly:
Tanec v okrajových částech Hané
A. Malá Haná - nížinná oblast
B. Malá Haná - horská oblast (Drahanská vrchovina)
C. Lipenské a Hostýnské Záhoří
Z vydavatelské činnosti NÚLK
Pátý až sedmý díl reprintu Slováckých pěsniček vydaných Slováckým krúžkem v Brně. Lze koupit puze jako sadu V. - VII. dílu.
(aktualizace 18.8.2009)

Milan Zelinka
e-mail: spfvb@quick.cz
Folklornet

Zveřejněno 11.04.2009 v 09:46 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
FOLKLORNÍ AKCE V KRAJI
Aktuality a zprávy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář akcí v kraji