HOME PAGEHOME PAGEHOME PAGEENGLISHSLOVENSKYČESKY
 
Pondělí 15.04.2024
DFS PÚČIK
Dětský FS PÚČIK
Kde nás najdete
Historie souboru
Repertoár souboru
Kalendář akcí
Aktuality a zprávy
Fotogalerie
KONTAKTY
Napište námFOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ PŘÁTEL FOLKLORU

Muzeum Těšínska - květen 2008

Za poznáním Těšínska na výstavách v měsíci květnu 2008.
Muzeum Těšínska
Ředitelství Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Pražská 14/3, tel.: 558 761 211,
Fax 558 761 223, e-mail: muzeum@muzeumct.cz http://www.muzeumct.cz
Výstavní síň Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Pražská 14/3, tel.: 558 761 221
Stálá expozice: Obrázky z minulosti Těšínského Slezska
Výstava: Město Český Těšín (historická výstava)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Českém Těšíně
Přestože prochází hlavní budova muzea v současnosti restitučním řízením, nabízí výstavní síň v náhradních prostorách Pražské ul. 14/3 svým návštěvníkům zajímavou stálou expozici věnovanou historii Těšínska "Obrázky z minulosti Těšínského Slezska". Zájemci si zde mohou prohlédnout exponáty, které dokumentují způsob každodenního života předešlých generací - mezi ty nejzajímavější patří ukázky vybavení domácnosti a tradičního nářadí nebo těšínský kroj. Ke spatření jsou zde i řemeslné výroby - díla zlatníků, puškařů, zámečníků, hrnčířů ad. Pozornost je věnována i těžbě uhlí. Zajímavý je soubor předmětů s církevní tématikou, upozorňující na silný vliv náboženství na lid Těšínska.
Součástí je také dlouhodobá výstava o historii Českého Těšína, která ukazuje proměny města, ke kterým došlo během jeho osmdesátiosmileté existence.
Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion Havířov, Dělnická 14, bezbariérový vstup, tel.: 596 813 456
Výstava: Řezbáři (lidové umění)
(výstava potrvá do 31. 8. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion v Havířově je bez stálé expozice, kde jsou pořádány jen dlouhodobé tématické výstavy.
.
Řezbáři
Pobeskydí je oblastí s dlouhou tradicí neprofesionální dřevořezby, která nikdy nebyla přerušena a naopak se úspěšně rozvíjí. Tato tradice je podporována přehlídkovými programy a zejména pravidelnými akcemi. Jednou z nejvýznamnějších je Beskydské trienále nepro-fesionálních řezbářů.
Trienále je soutěžní přehlídkou děl autorů z Pobeskydí, a to jak z České republiky, tak i ze Slovenska a z Polska. Pořádá jej Muzeum Beskyd Frýdek-Místek v součinnosti s Kysuckým osvetovým strediskom v Čadci, Muzeem Beskidzkim ve Wisle a Regionalnym Ośrodkiem Kultury v Bielsku-Białej.
První ročník Beskydského trienále neprofesionálních řezbářů proběhl v roce 1992 a připravila jej Mgr. Jiřina Veselská. Setkal se s velkým zájmem u autorů i odborné veřejnosti. Obeslalo jej 45 řezbářů se svými 149 pracemi, z toho 6 autorů bylo ze Slovenska a 16 z Polska. Na druhém ročníku v roce 1995 se prezentovalo 37 autorů se 102 pracemi, z toho 3 řezbáři byli ze Slovenska a 11 z Polska. Třetí ročník této přehlídky proběhl v roce 1998. Obeslalo jej 24 autorů s 90 pracemi, z toho 5 řezbářů bylo ze Slovenska a 9 z Polska. Čtvrtého ročníku v roce 2001 se zúčastnilo 28 autorů s 90 pracemi, z toho 6 tvůrců bylo ze Slovenska. Na jubilejním pátém ročníku v roce 2004 byly vystaveny práce 35 autorů, z toho 4 slovenských a 3 polských. Šlo celkem o 105 děl. Šestého ročníku v roce 2007 se zúčastnilo 42 autorů, kteří přehlídku obeslali 120 pracemi.
Podmínky účasti byly jednoduché - autoři mohli obeslat trienále buď třemi samo-statnými pracemi nebo 1 cyklem. Jediným omezením bylo dřevo jako výchozí materiál, nebyl určen ani způsob opracování ani povrchová úprava. Tvůrčí volnost byla zdůrazněna u námětů. K vystavení bylo odbornou porotou vybráno 80 samostatných prací a cyklů. Porota, která zaslané práce posuzovala, neměla snadnou úlohu a musela splnit několik úkolů: zhodnotit přístup autorů k vybranému námětu a posoudit jeho formální vyjádření, vybrat díla k ocenění, vystavení i k zakoupení do sbírek muzea. K ocenění bylo nakonec navrženo 5 tvůrců.
Beskydské trienále neprofesionálních řezbářů má mezi přehlídkami prezentujícími lidové řezbářství své pevné místo. Získalo si mezi odbornou veřejností i samotnými tvůrci prestiž, čehož důkazem je to, že někteří ponechávají své zdařilé práce právě pro tuto příležitost. Potěšitelný je i vzrůstající zájem autorů, a to i z nových oblastí (Bielsko-Biala).
Řezbáři
Památník životické tragédie v Havířově-Životicích, tel.: 596 434 138
Stálá expozice: Okupace a odboj na Těšínsku
Výstava: Zmizelí sousedé - projekt Židovského muzea v Praze
(výstava potrvá do 25. 5. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Památník životické tragédie
Památník akademického sochaře F. Swidra se stálou expozicí je připomínkou na utrpení a boje lidu Těšínska v období druhé světové války. Zpřístupněn byl v roce 1949, pět let po události, která se odehrála 6. 8. 1944 a která je dnes označována jako "životická tragédie". Tohoto dne příslušníci těšínského gestapa a němečtí četníci zatýkali obyvatele, kteří nebyli německými státními příslušníky. Motivem této akce, která si vyžádala životy 36 mužů ze Životic a okolních vesnic bez předchozího výslechu, byla přestřelka v místním hostinci.
.
Zmizelí sousedé
Projekt Židovského muzea v Praze s názvem "Zmizelí sousedé" vybízí mladé lidi k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války. Jde o samostatný literárně - dokumentační projekt, v němž studenti hledají dokumenty, fotografie, deníky, dopisy, archivní materiály nebo se setkávají s blízkými lidmi zmizelých za války.
Z nalezených dokumentů a výpovědí svědků pak skládají příběhy jejich životů. Cílem projektu je podnítit mladé lidi k samostatnému odhalování historie, která se skrývá v zapomenutých lidských osudech.
Kotulova dřevěnka, Havířov-Bludovice, Hálkova 4, tel.: 596 813 456 a 602 709 731
Stálá expozice: Lidové bydlení a tradiční zemědělství na Těšínsku
1.května v 9 h zahájení sezóny - Den řemesel
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Kotulova dřevěnka
Jedna z nejstarších staveb na Těšínsku byla postavena v roce 1781 a je ukázkou původní zástavby na území města Havířova. Říká se jí Kotulova dřevěnka, a to podle rodu, který chaloupku vlastnil nejdéle. Dnes funguje jako muzejní expozice. Přestože se v regionu rozvíjelo hornictví, ve kterém nacházelo uplatnění stále více zdejších lidí, ponechali si mnozí malé hospodářství - pěstovali obilí a zeleninu a chovali krávy, prasata, králíky, slepice a často i včely. Tato skutečnost se odráží ve stálé expozici, která dokumentuje vybavení domácnosti a způsob života místních obyvatel na přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci uvidí, jakže to byli naši předkové důvtipní a důmyslní, jaký komfort si dokázali vymyslet a vyrobit dvě stě let před námi. Prohlédnou si dobový nábytek, keramické výrobky a ve zděné stodole zemědělské nářadí. Zajímavostí je funkční větrný mlýnek, který sloužil především ke šrotování obilí.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově, Mariánské nám. č. 14, tel.: 558 359 533
Stálá expozice: Z minulosti Jablunkova a okolí
Otevřeno: Beskydská turistika - 120 let KČT (historická výstava)
(výstava potrvá do 20. 5. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově
Tradice jablunkovského muzea sahají až do poloviny 19. století, kdy vzniklo rodinné muzeum Sikorů. V roce 1922 bylo otevřeno Krajinské muzeum Slezské muzejní společnosti, jehož činnost ukončila druhá světová válka. Muzejní tradice byly obnoveny až v roce 2000. Dnes se stálá expozice pobočky Muzea Těšínska věnuje bohaté historii a významnými tradicemi města a okolních obcí. Ve výstavní síni jsou pořádány dlouhodobé tématické výstavy.
.
Beskydská turistika - 120 let KČT
Cestování pro radost z pobytu v přírodě, poznávání neznámých končin a zákoutí, pozorování rostlin a živočichů, zotavení těla i ducha, posezení v příjemné hospůdce, toť turistika. Malebná beskydská krajina je pro turistiku jako stvořená a tak láká turisty k toulkám svými zákoutími již odnepaměti.
Počátky organizované turistiky sahají do roku 1884, kdy byl ve Frenštátě založen nejstarší český turistický spolek Podhorská jednota Radhošť a o 4 roky později vznikl v Praze Klub českých turistů. V české části Beskyd působil také polský turistický spolek Beskid Śląski (1909) a německý turistický spolek Beskidenverein (1893).Všechny tyto turistické spolky chtěly přispět k poznávání přírodních krás Beskyd a zpřístupňovat tyto hory co nejširšímu okruhu návštěvníků zejména výstavbou chat, úpravou a značením turistických cest, vydáváním map a příruček pro turisty a všemožnou podporou sportu a pohybu v přírodě.
V roce 2008 si připomeneme několik turistických výročí: uplyne 120 let od vzniku Klubu českých turistů, 80 let od otevření turistické chaty Skalka a 50 let od smrti velkého turisty Petra Bezruče. Ve dnech 31.1.-3.2.2008 se také uskuteční V. Mezinárodní zimní sraz turistů v Jablunkově.
Tato výstava prezentuje počátky organizované turistiky od vzniku turistických spolků až po dnešní aktivity KČT . Návštěvník může nahlédnout do šatníku a vybavení správného turisty, seznámit se s typy turistických značek, s historií horských chat a útulen, s naučnými stezkami, s mapami, s rozmanitostí typů turistiky...Chybět nebudou ani významné osobnosti beskydské turistiky a horská architektura.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné, Masarykovo nám. 10, tel.: 596 311 425
Výstava: Muzeum o muzeu (výstava k 60. výročí založení Muzea Těšínska a 100. výročí narození L. Báči, zakladatele muzea)
(vernisáž výstavy 29. 5. 2008, výstava potrvá do 11. 1. 2009)
Černobílý svět (haptická výstava - realizována za finančního přispění Moravskosleszkého kraj
(vernisáž výstavy 29. 5. 2008, výstava potrvá do 31. 8. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné je bez stálé expozice, kde jsou pořádány jen dlouhodobé tématické výstavy.
.
Muzeum o muzeu
V letošním roce si připomínáme 60. výročí založení dnešního Muzea Těšínska a 100. výročí narození Ladislava Báči, zakladatele muzea. Tyto dvě události vybízejí k tomu, aby se široké veřejnosti připomněla existence a činnost muzea jako instituce, která slouží k uchování kulturní a společenské tradice regionu, k poznání dějinných souvislostí a vazeb, jejímž hlavním a nezastupitelným úkolem je shromažďovat doklady o všech formách existence člověka i prostředí, v němž žije.
Muzeum Těšínska bylo oficiálně ustaveno po druhé světové v roce 1948. Ve skutečnosti navazuje na mnohem starší tradice muzejnictví, které se na Těšínském Slezsku odvíjí od roku 1802. Tehdy bylo zpřístupněno muzeum v Těšíně, jehož zakladatelem byl významný představitel kulturního života na Těšínsku - Leopold Jan Šeršník. Toto muzeum si zachovalo primát jako nejstarší muzeum v historických zemích Koruny české. Přestože se jeho dnešní přímý pokračovatel Muzeum Śląska Cieszyńskiego - nachází v Těšíně (Cieszyn), patří bezesporu do historického kontextu vývoje českých muzeí.
Po I. světové válce došlo v rámci nového politického uspořádání v Evropě k rozdělení Těšínského Slezska i samotného města Těšína česko-polskou státní hranicí a nový Český Těšín zůstal bez tradiční muzejní instituce. V roce 1925 bylo odborem Matice osvěty lidové založeno muzeum v Českém Těšíně. Události druhé světové války však přerušily vývoj instituce a ke znovuotevření českotěšínského muzea došlo až 11. června 1948. U jeho zrodu stál Ladislav Báča, který poté působil také jako jeho první ředitel - správce muzea.
Výstava představí historii muzea, jednotlivé sbírkové fondy a činnosti zastoupené v muzeu, ke kterým patří získávání předmětů, jejich uchovávání, prezentační a publikační činnost aj. Veškeré muzejní aktivity spolu velice úzce souvisí. Ve svém důsledku jsou zájemcům o historii a vlastivědu regionu předkládány formou expozic, výstav, přednášek, kulturně výchovných akcí pro veřejnost, publikací apod. Cílem výstavy je představit muzeum jako celek a tímto přispět k pochopení významu muzea pro společnost.
.
Součástí je také haptická výstava Černobílý svět.
Výstava představuje svět zrakově handicapovaných lidí, jejich život v minulosti i v dnešních dnech, specializované školství, osobnosti i společnosti, které pomáhají těmto lidem usnadnit každodenní život, aj. Na výstavě je možno shlédnout řadu originálních historických předmětů, pomůcek, knih a dalších zajímavostí i ze současnosti. Návštěvníci výstavy budou mít možnost si některé z pomůcek vyzkoušet. Texty na výstavě jsou provedeny i v Braillově písmu.
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže, Masarykova třída 958, 73514 Orlová-Lutyně, tel.: 596 531 205
Stálá expozice: Orlová minulost i současnost (stálá expozice)
Výstava: Autogramy českých a světových osobností ze sbírky Jiřího Hanibala
(výstava potrvá do 28. 9. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové
Tradice muzejnictví v Orlové se odvíjí od r. 1894, kdy zde byla uspořádána Krajinská výstava. Muzeum v Orlové bylo založeno v r. 1910 a často měnilo své zřizovatele. Během druhé světové války byly sbírkové předměty odvezeny do Městského muzea v Ostravě a muzejní tradice byly obnoveny až v roce 1998, kdy zde Muzeum Těšínska zřídilo svou další pobočku. Stálá expozice "Orlová - minulost i současnost" je věnována dějinám města, které bylo proslaveným střediskem obchodu a podnikání s různou úrovni služeb, spolkové činnosti až do současnosti v souvislosti s historií města Orlové. Přibližuje také hornictví, se kterým je město nerozlučně spjato a které přineslo do života lidí obrovské změny.
Vedle stálé expozice jsou zde pořádány tématické výstavy.
.
Autogramy českých a světových osobností ze sbírky Jiřího Hanibala
Každý z nás byl alespoň chvíli sběratelem, každý alespoň krátký čas "něco" sbíral. Jak různé jsou sběratelské zájmy, různá je sběratelská posedlost. Někdo sbírá rok, někdo dva, jsou i tací, kterým sběratelská vášeň vydrží desítky let a zaplní jim podstatnou část života. K takovým sběratelům patří pan Jiří Hanibal z Ostravy, který už téměř čtyřicet let sbírá podpisy význačných osobností ze všech oborů lidské činnosti. Za tu dobu nahromadil více jak čtyři tisíce autogramů.
Část jeho sbírky je nyní možné zhlédnout na naší výstavě. Jsou zde k vidění podpisy mnohých osobností, které vstoupily do širšího společenského povědomí. Přijďte si je i vy prohlédnout, přijďte si porovnat "svůj" podpis s podpisy slavných.
Výstavu provází program určený dětem i dospělým, skupinám i jednotlivým návštěvníkům.
Výstavní síň Muzea Těšínska - Technické muzeum v Petřvaldě, tel.: 596 541 092
Stálá expozice: Tradice hornictví na Těšínsku
Kouzelný svět tramvají
Výstava: Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek
(výstava potrvá do 31. 10. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Technické muzeum v Petřvaldě
Technické muzeum, které je pobočkou Muzea Těšínska, sídlí v objektu bývalé fary z poloviny 19. století. Stálé expozice jsou věnovány "Kouzelnému světu tramvají" (jízdní řády, jízdenky, fotografie, funkční model tramvajového vozu) a "Tradici hornictví na Karvinsku", která seznamuje s vlivem těžby na ráz krajiny, charakterem a způsobem obživy lidí, sídelní strukturou nebo životním prostředím. Expozice představuje i osobnosti, které se zasloužily o rozvoj hornictví, připomíná tradice a život v hornických koloniích a vývoj důlních podniků a důlní techniky. K vidění jsou i ukázky dobových hornických uniforem, praporů, stuh, tabel, ale i záchranářské výzbroje a svítidel. Pořádány jsou zde tématické výstavy.
.
Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek
Dobře fungující obchodní a živnostenská síť náležela (a bezpochyby náleží i dnes) k velmi důležitým životním funkcím jak velkoměsta, tak města či městečka. Na vesnicích se jednalo jen o pár jednotlivých krámků, v menších městech to již bylo několik desítek nejrůznějších koloniálů a obchůdků a ve velkých městech se počítalo ve stovkách - od malých prodejen a provozoven až po velké prosklené paláce s početným personálem, rozmanitým sortimentem zboží a služeb zákazníkům.
Ovšem dobré zboží se neprodává samo. Společně se vznikem obchodu se objevují také první formy reklamy. Vývoj reklamy je s vývojem obchodu neodmyslitelně spjat. Jak se píše v knize Moderní reklama z roku 1906: "Reklama byla, jest a bude. Ona jest nejmocnější pákou obchodu, neboť není uměním zboží vyrobiti, ale uměním je prodati, doporučiti je. Reklama je alfou i omegou obchodu. Ona byla po všechny časy a bude, pokud lidstvo nezahyne."
Ne vždy byla reklama přijímána tak, jako dnes. V minulosti si musela razit dlouhou a obtížnou cestu, neboť "...křik a vychvalování vlastního peří patřilo podle obecného mínění dlouhou dobu snad tak akorát na jarmark nebo výroční trh, ale kazilo pověst solidního podniku". Vlivem všeobecné modernizace, která od druhé poloviny 18. století zasáhla většinu zemí v Evropě se situace změnila a reklama získávala rychle na významu. V podobě nejrůznějších inzerátů, plakátů, prospektů, upoutávek a vývěsních štítů si razila cestu k zákazníkům.
Výstava "Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek" představuje reklamu a reklamované výrobky v různých podobách. Výstava je uspořádána ze sbírek Muzea Těšínska, Muzea Beskyd Frýdek-Místek a Slezského zemského muzea v Opavě a ze sbírek soukromých sběratelů Henryka Wawreczky a Petra Juřáka a Okrašlovacího spolku Klánovice. Archivní dokumenty pocházejí ze sbírek Zemského archivu v Opavě a reklamní prospekty a tištěná reklama z dobových časopisů a novin Muzejní knihovny Silesia Muzea Těšínska.
Archeopark v Chotěbuzi - Podoboře, tel.: 558 761 227, 721 193 517
1.května v 9 h zahájení sezóny - Sláma, hlína, tunika - pro Slovana klasika
otevřeno: v úterý až pátek na objednávku
so- ne 9.00 -17.00 h
poslední prohlídka v 16 h
.
Archeopark stojí na místě, kde byla doložena existence opevněného hradiště. Představuje slovanské sídliště z doby od poloviny 8. století do 11. století. Je rekonstrukcí celého fortifikačního systému na akropoli s různými typy obydlí. K dnešnímu dni je dokončená čelní komorová hradba, palisáda obklopující celou akropoli, tři obytné objekty, halová stavba a vstupní brána s věží a mostem.
Výstavba Archeoparku není zdaleka dokončena. Termín dokončení celého projektu předpokládáme v r. 2010. Provoz Archeoparku bude po dobu jeho výstavby až do doby realizace výukového a technického centra zajišťovat Muzeum Těšínska výlučně externím způsobem, jedná se především o návštěvy v květnu a červnu a v září a říjnu. Znamená to - a na tuto skutečnost důrazně předem upozorňujeme všechny zájemce o návštěvu Archeoparku - že tato pobočka Muzea Těšínska nebude mít stanovenou návštěvní dobu, ale bude veřejnosti přístupná pouze po předchozí domluvě. Toto platí pouze od úterý do pátku. Z řady důvodů zatím tedy nebude Archeopark fungovat tak, jak jsme na to zvyklí u hradů a zámků, nebude možné přijet a až na místě si zakoupit vstupenky a po hradisku se projít. Žádáme proto všechny zájemce o prohlídku Archeoparku, aby s dostatečným časovým předstihem dohodli s pracovníky Muzea Těšínska (tel.: 558 761 227, fax 558 761 223, e-mail: archeopark@muzeumct.cz ) na termínu a hodině návštěvy. Průvodce Vás v dohodnutém čase bude očekávat u vstupu do Archeoparku a návštěva bude doplněna odborným výkladem. Minimální počet účastníků skupinové návštěvy je 10, proto je třeba počítat s náhradními termíny. Předpokládaná doba prohlídky i s výkladem je cca 60 min. Bez průvodce nebude možné Archeopark navštívit.
Otevírací doba v září a říjnu je od úterý do pátku na objednávku, v sobotu a v neděli od 9 - 17 h bez objednání.
Bez průvodce nebude možné Archeopark navštívit. Dovolujeme si připomenout, že se jedná o kulturní památku, v jejímž prostoru stále probíhá systematický archeologický výzkum, tedy o prostor, kde není možný volný pohyb osob.

Dr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska
Vlasta Byrtusová, vedoucí oddělení komunikace s veřejností
Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
pr@muzeumct.cz
http://www.muzeumct.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Český Těšín
Zveřejněno 26.04.2008 v 10:48 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
FOLKLORNÍ AKCE V KRAJI
Aktuality a zprávy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář akcí v kraji