HOME PAGEHOME PAGEHOME PAGEENGLISHSLOVENSKYČESKY
 
Pátek 23.02.2024
DFS PÚČIK
Dětský FS PÚČIK
Kde nás najdete
Historie souboru
Repertoár souboru
Kalendář akcí
Aktuality a zprávy
Fotogalerie
KONTAKTY
Napište námFOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ PŘÁTEL FOLKLORU

VIII. Mezinárodní folklorní festival MISTŘÍN 2005

Svatobořice - Mistřín, 8. - 10. července 2005
Tisková zpráva
Ve dnech 8.- 10. července 2005 se uskuteční VIII. ročník Mezinárodního folklorního festivalu MISTŘÍN 2005 ve Svatobořicích - Mistříně v obecním sportovním areálu U Dvora. Podle nového programového schématu spolupráce při pořádání folklorních akcí na Kyjovsku se festival koná ve čtyřletých intervalech střídavě se Slováckým rokem v Kyjově a s festivalem regionálního folkloru (Národopisný festival Kyjovského Slovácka), pořádaným na Kyjovsku v sudých letech.
Záštitu nad VIII. MFF MISTŘÍN 2005 přijali ministr životního prostředí Libor Ambrozek a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Pozvány jsou soubory z Mexika (Group of Dance México Folklórico Querétaro), Ruska (Group Mix Dance Čeljabinsk), Slovenska (Čarnica Košice) a Itálie (Gruppo Folklorico I Dragoni del Molise, Agnone). Hosty festivalu budou také soubory Kovářovan z Kovářova a Klas Kralice na Hané a spolu s nimi, kromě místních folklorních kolektivů (Lúčka, Slovácký krúžek, Krušpánek, Podkověnka, mužský sbor), také slovácké soubory a hudby Břeclavan Břeclav, Zavádka Čejkovice, Radošov Veselí nad Moravou, Spinek Vnorovy, Cifra Uherské Hradiště, Děcka z Kunovic a Buchlovic, Kyjovánek Kyjov, Ždáničánek Ždánice, Dúbravěnka Dubňany, Veličánek Velká nad Veličkou a další.
Festival zahájí v pátek 8. července pořad vítězů strážnické Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a bude pokračovat dalšími koncerty až do nedělního podvečera.
Hlavním festivalovým dnem je sobota 9. července. V tento den již odpoledne ožije areál festivalu pořady, které budou součástí jarmarku. Obcí Svatobořice-Mistřín projde slavnostní průvod účinkujících a po slavnostním zahájení se festivalové pódium rozezní písněmi, hudbou a tanci v podání zúčastněných souborů. Večer bude zakončen taneční zábavou při dechové i cimbálové muzice.
Hosté nedělních pořadů mohou po slavnostní mši navštívit v místním farním kostele koncert chrámového sboru Amatores Musicae Antiquaes a odpoledne pak dětský pořad a závěrečný festivalový Galaprogram.
Pořadatelem festivalu je Obec Svatobořice-Mistřín ve spolupráci s Mikroregionem Nový Dvůr, Folklorním sdružením ČR a místními folklorními soubory. Festival je uspořádán za podpory grantu CBC Phare.
Mediálními partnery festivalu jsou Český rozhlas, Mediatel - Zlaté stránky, Rádio Proglas, Dětská tisková agentura, Český rozhlas Brno a Rádio Jih.
Festival dále podporují CAC Leasing Praha, OSA - Ochranný svaz autorský, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičská vzájemná pojišťovna a další.

František Synek, ředitel festivalu,30. 6. 2005
tel.: 604 384 410, e-mail: synek@raz-dva.cz

Mezinárodní folklorní festival Mistřín
Program VIII. MFF Mistřín 2005
*
Obec Svatobořice - Mistřín ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR,
Mikroregionem Nový Dvůr a s podporou CBC Phare a Krajského úřadu Jihomoravského kraje
pořádá v obecním areálu U Dvora ve Svatobořicích - Mistříně
8. - 10. července 2005

pod záštitou Libora Ambrozka, ministra životního prostředí
a Stanislav Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje

VIII. M E Z I N Á R O D N Í F O L K L O R N Í F E S T I V A L
M I S T Ř Í N 2 0 0 5

PROGRAM

Pátek 8. července 2005 (areál U Dvora)
18.30 hod. - VERBÍŘI VERBUJÚ. Přehlídka vítězů soutěže ve verbuňku MFF Strážnice. Účinkují tanečníci z Kyjovska, Strážnicka, Uherskohradišťska, Podluží a Horňácka. Doprovází CM Burčáci.
19.30 hod. - ZAHRANIČNÍ HOSTÉ SE PŘEDSTAVUJÍ. Pořad souborů z Mexika (Group of Dance México Folklórico Querétaro, Ruska (Group Mix Dance Čeljabinsk), Slovenska (Čarnica Košice) a Itálie (Gruppo Folklorico I Dragoni del Molise, Agnone).
20.30 hod. - OHÝBAJ ŇA MAMKO, DOKÁĎ SU JÁ JANKO! Pořad o udržování hudebních tradic v rodinách. Účinkují: Varmužova rodina (Kyjovsko), Gajdova rodina (Strážnicko), Kúrečkova rodina (Podluží) a Gabrhelova rodina (gajdoši z Kopanic).
22.00 hod. - POBESEDOVÁNÍ S HUDCI. Taneční zábava s výukou tanců. Hrají Varmužova CM a hudby účastníků festivalu

Sobota 9. července 2005 (areál U Dvora)
14.00 hod. - JARMARK LIDOVÝCH VÝROBCŮ. Ukázky výroby a prodej.
15.00 hod. - OŽIVENÁ ZAHRADA. Koncert dechové hudby Liduška Dolní Bojanovice.
Panoptikum ze starých časů (15.30 hodin). Účinkuje Marýnka Vracov a další.
Dozvuky jarmarečního odpoledne (18.00 hodin).
17.00 hod. - SLAVNOSTNÍ PRŮVOD OBCÍ z Mistřína Vyhnálova do Svatobořic.
18.00 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
18.15 hod. - DOBŘE KOSENKA, DOBŘE KOSÍ ..... NA DOLŇÁCKU, PODLUŽÍ I HANÁCKÉM SLOVÁCKU. Účinkují soubory Břeclavan Břeclav, Zavádka Čejkovice, Radošov Veselí nad Moravou, Mužský sbor a Slovácký krúžek Svatobořice - Mistřín
19.30 hod. - POZDRAVY ZE SVĚTA. Pořad zahraničních souborů z Mexika, Ruska, Slovenska a Itálie
souboru Lúčka Svatobořice - Mistřín.
20.45 hod. - SLAVNOSTI SLUNOVRATU. Účinkují soubory: Cifra Uherské Hradiště, Kovářovan Kovářov, Klas Kralice na Hané a Spinek Vnorovy.
22.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVY. K tanci a poslechu hrají cimbálová muzice Dúbrava a dechové hudbě
Liduška.

Neděle 10. července 2005 (kostel Navštívení Panny Marie)
09.30 hod. - SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ.
10.45 hod. - KE SPOLEČNÝM KOŘENŮM. Koncert chrámového sboru Amatores Musicae Antigues

Neděle 10. července 2005 (areál U Dvora)
14.00 hod. - ŠEL JURA DO SVĚTA . Program dětských souborů Kyjovánek Kyjov, Ždáničánek Ždánice, Děcka z Kunovic, Děcka z Buchlovice, Veličánek Velká nad Veličkou a Podkověnka Svatobořice - Mistřín.
15.30 hod. - GALAPROGRAM. Závěrečný pořad festivalu. Účinkují soubory z Mexika, Ruska, Slovenska, a Itálie spolu s Kovářovanem Kovářov, Klasem Kralice na Hané, Krušpánkem a Lúčkou Svatobořice - Mistřín,

Součástí festivalu programu bude výstava fotografií Františka Synka v prostorách Obecního kulturního domu přístupná od 1. do 15. července 2005.
Změna programu vyhrazena.
*
Mezinárodní folklorní festival Mistřín

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 30.06.2005 v 17:34 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
FOLKLORNÍ AKCE V KRAJI
Aktuality a zprávy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář akcí v kraji