HOME PAGEHOME PAGEHOME PAGEENGLISHSLOVENSKYČESKY
 
Pondělí 15.04.2024
DFS PÚČIK
Dětský FS PÚČIK
Kde nás najdete
Historie souboru
Repertoár souboru
Kalendář akcí
Aktuality a zprávy
Fotogalerie
KONTAKTY
Napište námFOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ PŘÁTEL FOLKLORU

Offer International summer FOLKLORE- ART ACADEMY, Primorsko [ Zahraniční folklorní festival ]

TANEČNÍ AKADEMIE - PRIMORSKO

NABÍDKA MEZINÁRODNÍHO LÉTA FOLKLÓRU - UMĚLECKÁ AKADEMIE
7. 6. 2007 - 31. 8. 2007
Ubytování: Hotel Neptun - MMC - Primorsko
Kategorie: dvouhvězdičkový hotel
Pokoje: dvou, tří a čtyřlůžkové
Popis: MMC "Primorsko" leží 60 km jižně od města Burgas, mezi Primorsko a Kiten. Rozkládá se na ploše cca 120 ha a kombinuje jedinečné svěží mikroklima starých dubových lesů a jemných paprsků černomořského sluníčka a je příslibem pohodové a zdravého odpočinku.

Široká pláž s písečnými dunami, teplé a čisté moře, nezapomenutelná senzace v blízkosti přírody, která na dlouho zanechá vzpomínky romantické dovolené.

Hotel Neptune je vzdálený 200 m od pláže. V hotelu je možnost ubytování ve 200 pokojích dvou, tří a čtyřlůžkových, právě tak jako ve čtyřech apartmánech. Nachází se zde restaurace s kapacitou 500 lidí, diskotéka, obchody a pizzerie. Pokoje jsou vybaveny balkonem, koupelnou a sprchou, stolem a židlemi.

CENA:
Cena zahrnuje: 10 dní / 9 x plná penze a ubytování / bezplatné využívání služeb 1 instuktora pro 15 lidí / služby lékaře ( bez nákladů na léky) / plavčíka na pláži / "animace" / hodiny v akademickém programu. Cena pro děti.
Termíny: datum / cena / EUR / dospělý / na den
0 29. 5. 2007 95 12
1 7. 6. 2007 99 13
2 16. 6. 2007 108 14
3 25. 6. 2007 117 15
4 4. 7. 2007 117 15
5 13. 7. 2007 117 15
6 22. 7. 2007 117 15
7 31. 7. 2007 117 15
8 9. 8. 2007 117 15
9 18. 8. 2007 117 15
10 27. 8. 2007 festival 39 15
0 1. 9. 2007 99 13

POZNÁMKA:
- Jednomu dospělému je dovoleno využít služeb v té samé ceně jako děti do 16 let. Každý následující dospělí ve skupině musí být nahlášen, podmínky by měly být projednané předem.
- Schválené skupiny, které se budou účastnit Festivalu, zaplatí (účastenský) poplatek podle přihlášky.
Pro setrvání ještě po skončení festivalových dní by se měla zaplatit cena naznačená v přiložené nabídce.
- Ceny a podmínky jsou platné pro lidi, kteří nejsou zahrnuti s akademií.

PODMÍNKY PLATBY:
- záloha je odvislá od podepsání smlouvy
- do 7 dnů před datem odjezdu - konečná platba

POJIŠTĚNÍ:
- "Odpovědnost cestovního operátora" - pojišťovna " Bulgarien estates" Ltd.

ANIMACE ZAHRNUTÉ V CENĚ:
V programu Akademie:
- minimálně dva koncerty na letním jevišti v Primorsku a Kiten,
- hodina folkloru (hodina denně),
- Nepunská noc,
- další hry a zábava.

SPECIÁLNÍ NABÍDKY:
- návštěva vlastní diskotéky v komplexu (všichni hosté ubytovaní v hotelu mají slevy na vstupné),
- organizované exkurse autobusem,
- organizované exkurse na jachtu (pirátské dobrodružství),
- organizované pochody a pikniky,
- Aqua park.
Speciální (programy) nabídky budou uspořádány a zvlášť placeny dle přiloženého ceníku.

DALŠÍ PODMÍNKY:
Rekreační poplatek za jednu osobu - dospělý/dítě bude zaplacen po příjezdu do hotelu.
Ubytování v hotelu není později než 15 hodin odpoledne a uvolnit pokoje je nutné nejpozději do devíti hodin ráno.
Pro skupiny, které přijíždí do hotelu nebo z něj odjíždí, je k dispozici " zavazadlová místnost".
Použití hotelu během data od 1. 9. 2007 až do 10. 9. 2007 je mimo akademický program.
Animace během festivalových dní od 27. 8. 2007 až do 31. 8. 2007, stejně tak, jako folklorní hodiny, probíhají podle programu Festivalu.

Bankovní detaily pro platby řádných účastenských poplatků jsou následující:
BULBANK PLC Commercial Bank, Central Branch,
7 Sveta Nedelya Sq., 1000 Sofia, Bulharka
BIC (Bank Identifier Code): BFTBBGSF
Bankovní účty / IBAN / : BG66 BFTB 7630 1475 6281 89
Držitel účtu: EUROGRADE BG LTD.

DIMITAR TODOROV (Mr.),
Generální manager Eurograde Ltd.
Prezident Asociace bulharského folklóru.

Kontakty:
Eurograde Ltd. (licence č.: 04987) : 980 60 76, 987 46 64.
Manager hotelu Neptun: 088 930 9390
www.eurograde-bg.comOFFER INTERNATIONAL SUMMER FOLKLORE- ART ACADEMY
07.06.2007-31.08.2007

Accommodation in: hotel " Neptun ”- MMC- Primorsko.
Category: two stars
Rooms: two, three and four beds
Description:
MMC " Primorsko " is situated 60 km south from Burgas city, between Primorsko and Kiten. Situated in a territory of 120 hectares, with unique micro-climate combining freshness of century-old oak forest and tender soothing rays of the Black sea sun, " Primorsko " proposes peaceful and healthy rest.

Wide beach stripe with sand dunes, warm and clean sea, unforgettable sensation in the proximity of nature leave a memory of romantic vacation for a long time.

Hotel "Neptune "is situated 200 meters away from the beach stripe. The hotel disposes of 200 rooms with two, three and four beds as well as four apartments, restaurant for 500 persons, discotheque, stores and pizza-restaurant. Rooms have balcony, bathroom and shower, table and chairs.

PRICE:

The price includes:ü 10 days /nine full board and lodgings/ü Free using the service from 1 instructor to 15 people.ü Doctor's service /without expenses for consumables and medicines/.ü A lifeguard on the beach.ü Animationsü The classes in the academy programThe price is for children. Shifts: Date Price/EUR/ For adults/for each day/
0 29.05.2007 95 12
1 07.06.2007 99 13
2 16.06.2007 108 14
3 25.06.2007 117 15
4 04.07.2007 117 15
5 13.07.2007 117 15
6 22.07.2007 117 15
7 31.07.2007 117 15
8 09.08.2007 117 15
9 18.08.2007 117 15
10 27.08.2007festival 39 15
0 01.09.2007 99 13

NOTE:
- It is allowed one adult to make use of the service on the same prices like children to 16 years. Every following adult announced in the group, conditions shall negotiate in advance.
- Approved groups, which will take part in the Festival, pay participation fee according to the application. For continuing stay after the festival days they shall pay prices indicated on the applied offer.
- The prices and conditions are valid for people who are not involved with the academy.

PAYMENT CONDITIONS:
- pay in advance on signing the contract
- to 7 days before date of traveling- conclusively payment

INSURANCES:
- "Responsibility of tour-operator "- insurance company "Bulgarian estates" Ltd.

ANIMATIONS INCLUDED IN THE PRICE:

In The Academy Program:
- Minimum two concerts on the summer stages in Primorsko and Kiten ;
- Folklore classes/ one hour every day/ ;
- Neptune night ;
- And other games and amusements.

EXTRA OFFERS:
- The resort complex disposes of own discotheque/to all guests of the hotel there is a cheaper entrance price/ ;
- organizing of excursions by bus;
- organizing of excursions by yacht /pirate adventure/;
- organizing of marches and picnics;
- Aqua Park.
Extra services are being arranged and extra paid according to the applied price-list.

OTHER CONDITIONS:
The resort fee at the rate of 1 /one/ lv. for children and adults is being paid on the arrival in the hotel.
- Accommodation in the hotel is not later than 15 o` clock in the afternoon and the release of rooms is not later than 9 o` clock in the morning.
- For groups that arrive or leave the hotel is prepared a baggage section.
- Use of the hotel during the off-shifts from 01.09.2007 till 10.09.2007 is out of academy’s program.
- Animations during festival days from 27.08 till31.08 as well as folklore classes are according to the program of Festival.

Banking details for bank payment of the due participation fees are as follows:

BULBANK PLC Commercial Bank, Central Branch,
7 Sveta Nedelya Sq., 1000 Sofia, Bulgaria
BIC (Bank Identifier Code): BFTBBGSF

Bank Accounts/ IBAN/: BG66 BFTB 7630 1475 6281 89
Account Holder: EUROGRADE BG LTD.

DIMITAR TODOROV (Mr.),

General Manager of EUROGRADE Ltd.
President of Association Bulgarian Folklore


Contacts:
"EUROGRADE” Ltd. /license No. 04987/: 980 60 76; 987 46 64; 088 742 50 79
Manager of "NEPTUN” hotel: 088 930 93 90
www.eurograde-bg.com


ОФЕРТА
ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО 2007
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ ИСКУСТВ
«Приморско 2007»

с 28.05.2007 г. по 03.09.2007 г.

Курортный комплекс "Приморско Клуб”
Курортный комплекс Приморско Клуб (бывшый ММЦ Приморско - Международный Молодежный Центр) расположен неподалеку от городка Приморско, в 52 км южнее Бургаса. Находится на мысу между заливом Стомопло и Дьяволским заливом. Приморско располагает многокилометровым пляжем, местность представляет собой огромный парк лиственных деревьев с бесчисленными аллеями.
Отель "Нептун” **
Расположение: в центре курортного комплекса «Приморско Клуб» а, среди зеленого парка, в 200 метрах от пляжа.
В отеле: 200 номеров и 4 апартаментов. Рецепция, холл с местами для отдыха и TV, дискотека, пиццерия, и ресторан с 500 мест.
В номере: стандартные номера с две, три и четыре кровати, санузел с душем и балкон. В апартаменте: холл с местами для отдыха, спутниковое TV, телефон, спальня и санузел с душем.

Цены:
* 14 дневные перебивания /14 ночевки; 14 полные пансионы FB/* 1 руководитель не оплачивает услугу, когда у него группа 15 человек: * Медицинское обслуживание /оно не включает расходы по больнице и лекарств/ * Спаситель на пляже* Анимации* Академичная программа * Указные цены не включает курортную таксу Смены Даты Цена /EURO/ Цена для взрослых/в день/
пакетная в день
0 28.05.2007 154 11 13
1 11.06.2007 154 11 13
2 25.06.2006 168 12 14
3 09.07.2006 182 13 15
4 23.07.2006 182 13 15
5 06.08.2006 182 13 15
6 20.08.2006 182 13 15
0 03.09.2007 154 11 13
Указанные смены необязательны, но рекомендуются. Если указанные числа являются неудобные для групп, то тогда время прибытия группы в гостинице договаривается дополнительно. Тогда стоимость перестоя в гостинице считается в день. Пример 1: (182 евро/14 дни = 13 евро) * (дни прибытия в гостинице) = (стоимость прибытия)

Заметка:
· Группы, которые получили приглашение участие фестиваля, оплачивают таксу: 39 евро.
· Группы, которые хотят остаться после фестиваля, просчитывают свою оплату по: Пример 1
· При группах от 15 детей:
- освобождается от оплаты один взрослой и еще один оплачивает по цены до 14лет.
- каждой следующий взрослый оплачивает по цены для взрослых.

Условия оплаты:
· авансовый задаток в размер 30%, дается после подтверждение заявления.
· 100% - я оплата в гостинице.

Транспорт:
Виды проезда, если группа прилетает самолетом или прибывает поездом, то стоимость трансферта из аэропорта/ж/д. вокзала составляет:

· Бургас - Комплекс Приморско клуб - Бургас 14 euro с человек.
· Варна - Комплекс Приморско клуб - Варна 26 euro с человек.

При прибытии в аэропорт/вокзал, вас встречает представитель, в руках у которого будет табличка с названием фирмы: "ЕВРОГРЕЙД". Затем после паспортных и таможенных формальностей, получив свой багаж, вы в сопровождении представителя "ЕВРОГРЕЙД" ООД вступаете на Болгарскую землю. Вас проводят до автобуса, который отвезет вас в гостинице.

Страховки:
Группы, должны приезжать на территории Болгарии, с медицинские страховки (Страховка обязательна с Болгарских законов.)

Анимации, входящие в суму оплаты:

В программе Академии
· Минимум два концерта на летние сцены в городе Приморском и Китен;
· Фольклорные обучения /каждой день по 1 час/;
· Вечер "Нептуна бога всех морях и океанов”;
· Другие игры и забавы.

Дополнительные услуги:
· экскурсии по Болгарское побережье
· экскурсии с яхты /пиратское приключение/;
· сафари;
· дискотека,
Дополнительные услуги договариваются и оплачиваются дополнительно по приложенной оферте, в гостинице.

Другие условия:
· Курортная такса в размер на 0,50 евро в день для детей и взрослых.
Оплачивается на месте в гостинице.
· Размещение в комнаты гостинице осуществляется - 15,00ч., освобождение - 09.00 ч.
· Для группы, которые приезжают, и уезжают с гостиницу предусмотрено место для вещей и чемоданов.
· Нулевые смени от 28.05.2007 г. до 11.06.2007 г. и от 03.09.2007 г. до 17.09.2007 г. не входят в программу Академии.
· Анимации по время фестивальных дней от 27.08 - 31.08 и фольклорные обучения, предусмотрены с программу Фестиваля.

БАНКОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
BULBANK PLC Commercial Bank, Central Branch,
7 Sveta Nedelya Sq., 1000 Sofia, Bulgaria
BIC (Bank Identifier Code): BFTBBGSF
Bank Accounts/ IBAN/: BG66 BFTB 7630 1475 6281 89
Account Holder: EUROGRADE BG LTD.

Телефоны и контакты:
"ЕВРОГРЕЙД” ООД /лиценз № 04987/:
Адрес: Болгария, София 1000, ул. Пиротска № 5, этаж 4, офис 10/11
Тел: +359 2 980 60 76; факс +359 2 987 46 64; Mobile phone: + 359 88 742 50 79
Управитель гостинице "Нептун”: + 359 88 930 93 90
Email: eurograde@dir.bg, www.eurograde-bg.com

Informace: J. Zorbičová: t. 234621220, zjarka@seznam.cz

UMÍSTĚNÍ

  • Území obce: zadanému dotazu nevyhovuje ani jedna obec
DALŠÍ INFORMACE: http://www.eurograde-bg.com

AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 09.03.2007 v 22:02 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
FOLKLORNÍ AKCE V KRAJI
Aktuality a zprávy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář akcí v kraji