HOME PAGEHOME PAGEHOME PAGEENGLISHSLOVENSKYČESKY
 
Pondělí 15.07.2024
DFS PÚČIK
Dětský FS PÚČIK
Kde nás najdete
Historie souboru
Repertoár souboru
Kalendář akcí
Aktuality a zprávy
Fotogalerie
KONTAKTY
Napište námFOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ PŘÁTEL FOLKLORU

Rosenka z Milotic, dětský folklorní soubor [ Folklorní soubor či skupina FoS ČR ]

Dětský folklorní soubor Rosenka z Milotic
V povodí řeky Moravy je kraj úrodných rovin s mírnými vlnami svahů, na nichž zraje vinná réva. Kraj, který rodí víno plné písniček, je zpěvný a krásný. V čase pozdního léta a přicházejícího podzimu první ranní mrazíky zbarví listí stromů a vinic v nepřehlédnutelnou paletu barev nejkrásnějších odstínů. Tehdy studený větrný dech strhává ze stromů a keřů barvami zářící listy a roznáší je na svých neviditelných křídlech daleko do kraje. Travnaté pásy kolem cest a na mezích zůstávají i dlouho po mrazivém ránu bíle pocukrované jinovatkou, ostře odrážející dopolední sluneční paprsky. Hospodáři svážejí z polí do stol a sklepů poslední úrodu. V tomto čase opuštěných vinic a pestrobarevných tvarů nedalekých smíšených lesů, se hlásí opět staré hodové tradice. Hodová slavnost předkládá všem bohatou nabídku radosti a potěšení. Teprve v nedávných dnech dozralá vína, krásné a bohatě vyšívané kroje opouštějí truhlice a skříně, aby svými veselými barvami rozjásaly ulice. V přeplněných sálech zní písně dlouho do hluboké noci ze stovek vínem opojených hrdel.

Trochu z naší minulosti ....
Milotice patřili k nejstarším osadám Kyjovska a vznikly někdy na přelomu 11. a 12. století
V roce 1648 koupil milotické panství Gabriel hr. Serenyi, který vlastnil Nový Světlov(Bojkovsko), ve snaze zajistit prosperitu panství , přemístil v r. 1652 z tamnějších dědin asi 80 rodin. Noví osadníci se stýkali s místními obyvateli na robotě, v kostele i ve škole, která zde tehdy už byla. Tímto stykem došlo k ovlivnění kroje i nářečí. V Miloticích se pěstovaly zpěv i hudba, dosvědčuje to, že jsou koncem 17. století uvedeny mezi 13 obcemi Slovácka, kde se v kostele provozovala figurální hudba. Ze zámeckého archivu
je první zpráva o cimbálové muzice z roku 1799. Muzikanti s poddanými celého panství se o slavnostech scházívali v zámku, hlavně při odevzdávání dožinkového věnce, kdy se zpívávala píseň "Křepelila malá křepelenka". Roku 1888 koupil milotické panství Karel
hrabě Seilern, který sídlil na zámku až do konce 2. svět.války. Kulturnímu a hospodářskému dění napomáhal František Karel Seilern, který byl svobodný, sám chodíval v kroji a tím se snažil podporovat kulturní život v obci, což se mu na nějaký čas podařilo.
V hustě osídléné oblasti Kyjovska žijí lidové tradice dodnes. Jsou nedílnou součástí dnešního života a tvoří významnou kulturní složku našich obcí a měst. Obyvatelé zachovávají zvyky adventního, vánočního i novoročního cyklu.

Milotice je dědina, která leží 11 km od města Kyjova. Má 1950 obyvatel a žije naplno
kulturním životem.


Dětský folklorní kroužek Rosenka při ZŠ a MŠ Milotice

Kroužek vznikl na podzim roku 2002 za velké podpory ZŠ a MŠ Milotice. Tanečníci kroužku jsou děti ZŠ a MŠ Milotice ve věku 7-10 let v počtu 6 chlapců a 12 děvčat .
Mladí tanečníci z Milotic se snaží navázat na folklorní tradice našeho regionu.
Náměty čerpáme především z tradic naší vesnice a okolí. V tancich a písních , které seděti učí,
se snaží vyjádřit svou lásku k rodnému kraji a starým zvykům.
Kroužek vedou Jana Šťastná, Mgr. Jitka Ingrová a Lenka Novotná.
Jsou zde i dobří zpěváci, kteří zpívají za doprovodu CM Duvaj, jež kroužek doprovází. Děti se snaží vzorně reprezentovat základní školu i obec při všech kulturních akcích.
Největším úspěchem bylo vystoupení v programu Kulturní lázeňské léto v Luhačovicích. Naším přáním je, aby tradice lidové písničky a zvyků nezanikla, a proto se budeme snažit o její propagaci v našich vystoupeních.

CM Duvaj

Dětská cimbálová muzika Duvaj vznikla na podzim roku 2000.
Mladí muzikanti z Milotic chtějí navázat na tradici hudců svého kraje
a šířit krásu lidové písně.
Cimbalová muzika Duvaj hraje písně svého regionu, ale taky sáhne po písních
z Horňácka či z Podluží. V jejich projevu je vyjádřena láska k rodnému kraji
a starým zvykům.
CM vzorně reprezentuje základní školu i obec při všech kulturních akcích.

Obsazení

Prim Martin Krist
Oblig Tonda Pavluš
1. terc Valentin Krist
2. terc Eny Grufíková
kontr. Tomáš Neduchal
cimbál Zdeněk Baťka
basa Jiří Ivan
flétna Alena Grufíková
1.klar. Lukáš Neduchal
2. klar. Ondra Neduchal


Umělecký vedoucí:
Zdeněk Baťka CM Duvaj
Jana Šťastná - ZŠ Milotice tel.: 518 619 490

KONTAKTNÍ ADRESA:

DFS Rosenka z Milotic
Jana Šťastná
ZŠ a MŠ Milotice č.194
696 05 Milotice
Česko (CZ)
tel: (+420) 777 279 183
(+420) 518 619 490
Dětský folklorní soubor Rosenka z Milotic
DFS Rosenka z Milotic a hudba

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fos.cz

AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 04.11.2005 v 23:50 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
FOLKLORNÍ AKCE V KRAJI
Aktuality a zprávy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář akcí v kraji